CampusFM 103.7

 

Stima

Sensiela li tiddiskuti d-diversi servizzi offruti mill-Fondazzjoni Richmond.

Back to Main Webcast Page

Program 1: X'inhi s-saħħa mentali - Daniela Calleja Bitar.
Program 2: Alliance for Mental Health - Daniela Calleja Bitar.
Program 3: Kif il-gazzetti jħarsu lejn il-persuni bi problemi ta' saħħa mentali - Dr Paulann Grech.
Program 4: Stop Stigma - John Cachia.
Program 5: Health Literacy Survey - Dr John Cachia.
Program 6: Mental Health experience - Graziella Bonavia.
Program 7: Id-Depression - Dr David Cassar.
Program 8: L-ansjeta' - Dr David Cassar.
Program 9: Attitudes of HC professionals re Spirituality in persons with Dimentia - Tessie Saliba.
Program 10: Trends in YPU Admissions - Christopher Siegersma.
Program 11: Mental Health Association - Godfrey Borg.