CampusFM 103.7

 

Stima

Sensiela li tiddiskuti d-diversi servizzi offruti mill-Fondazzjoni Richmond.

Back to Main Webcast Page

Program 1: X'inhi s-saħħa mentali - Daniela Calleja Bitar.
Program 2: Alliance for Mental Health - Daniela Calleja Bitar.
Program 3: Kif il-gazzetti jħarsu lejn il-persuni bi problemi ta' saħħa mentali - Dr Paulann Grech.
Program 4: Stop Stigma - John Cachia.