CampusFM 103.7

 

Rapsodija fis-Sajf

Il-programm huwa msejjes fuq mużika li fil-parti l-kbira tagħha hija ntiża li tkun aċċessibli għal firxa ta' udjenzi. L-għażla mużikali tiffoka l-aktar fuq siltiet klassiċi flimkien ma' ġeneri oħra bħal jazz, mużika tal-films, u kanzunetti popolari. Barra minn hekk, kull programm jinkludi intervista qasira ma' mistiedna li jitrattaw tema artistika partikolari. Fost il-mistednin li taw kontribut għal programmi bħal dawn fil-passat, nistgħu insemmu akkademiċi, artisti, riċerkaturi, u kuraturi ta' mużewijiet jew postijiet storiċi.

Dr Silvio J Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Dr. Christian Attard jitkellem dwar Artisti Taljani f'Malta tas-seklu dsatax. (1)
Program 2: Dr. Christian Attard jitkellem dwar Artisti Taljani f'Malta tas-seklu dsatax. (2)
Program 3: Ino Bonello jitkellem dwar l-artist Giovanni Bonello u uliedu.
Program 4: Ino bonello jitkellem dwar l-artist u restawratur Carmelo Bonello.