CampusFM 103.7

 

Il-Baħar fil-Letteratura

Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'dehriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk, il-Gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran, li hu baħar imdawwar minn kullimkien bl-art u magħluq bejn in-Nofsinhar tal-Ewropa, it-Tramuntana tal-Afrika, u l-Lbiċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarrbu l-klima Mediterranja li tħaddan klima sajfija niexfa u sħuna. Klima bħal din bilfors li taffettwa l-mentalita' tal-abitanti, u f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twasslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.

Dr.Charles Briffa u Celaine Buhagiar

Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-poeżiji ta' Dun Karm: Malta Ġawhra tal-Mediterran, Għanja ta' Malti fl-Amerka, u L-Innu Malti. Il-Mediterranjaniżmu; ġawhra; il-poeżija anonima: Lilek Malta fl-Aħjar Sena; il-graffiti tat-tempji megalitiċi ta' Ħal Tarxien; il-baħar fil-foklor; Il-Kantilena u Mejjun Ġie bil-Ward u ż-Żahar.
Program 2: Ir-rumanz Ineż Farrug ta' Anton Manwel Caruana, l-epika Il-Ġifen Tork ta' Ġananton Vassallo, Id-Djalogu VI ta' G.F. Agius De Soldanis, il-poeżija narrattiva Il-Konverżjoni tal-Maltin ta' Luigi Rosato, u parti mill-Istorja Sagra ta' Annibale Preca.
Program 3: Il-Ġifen Tork ta' Ġananton Vassallo, il-leġġenda ta' Toni Bajada fil-letteratura, ir-rumanzett Toni Bajada ta' Ġuże' Muscat Azzopardi, ir-rumanz Toni Bajada jew il-Misteri tan-Naxxar ta' Emilio Lombardi, il-poeżija narrattiva Toni Bajada - Fatt li Ġara ta' Anton Caruana, ir-rumanz Ineż Farruġ ta' Anton Manwel Caruana, il-poeżija Il-Port ta' Malta ta' Ġananton Vassallo, u l-poeżija Il-Baħar ta' Ġuże' Muscat Azzopardi.
Program 4: Mewġa, in-nagħaġ tal-baħar, baħar imfaħħal, baħar iniegħeġ, il-poeżija Birżebbuġa ta' Luigi Rosato, is-sunett Marsaxlokk ta' Ġuże' Muscat Azzopardi, il-poeżija Baħar ukoll ta' Ġuże' Muscat Azzopardi.
Program 5: Il-poeżija Il-Baħar ta' Ġuże' Muscat Azzopardi mqabbla mal-poeżija Żagħżugħ ta' Dejjem ta' Dun Karm; il-poeżija ta' Anastasju Cuschieri Qtigħ il-Qalb, Kemmuna ta' Ġorġ Pisani; Il-Ġifen Tork ta' Ġananton Vassallo, Ix-Xewqa tas-Sajjied ta' Ġużeppi Farrugia, Sajjied ta' Xewqtu ta' Anastasju Cuschieri, it-taqbiliet tradizzjonali marbutin mal-baħar, Il-Granċ u l-Kelb ta' Annibale Preca.
Program 6: Iċ-ċajt fil-qwiel u l-idjomi, is-sajf fil-proverbji, ir-relevanza ta' Dun Karm bħala poeta tal-baħar, ix-xbieha tal-baħar f'Dun Karm, il-potezjal ta' din ix-xbieha, il-poeżija ta' Dun Karm Fuq il-Baħar.
Program 7: L-għaġna tal-ħsieb ta' Dun Karm, il-poeżija Il-Ġerrejja u Jien, il-personifikazzjoni fil-poeżiji tal-baħar, l-elementi pożittivi u negattivi fil-kunċett tal-baħar, Il-Għanja tar-Rebħa.
Program 8: Il-bniedem fuq vjaġġ, il-poeżija Il-Ġarb Jgħallem ta' Dun Karm, Otia Aestiva I, Otia Aestiva II, il-punti ewlenin minn dawn il-poeżiji, it-tifsir ta' Otia Aestiva .
Program 9: L-istil ta' Otia Aestiva, passiġġata sajfija u villeġġjatura, l-intimita' ta' Dun Karm, il-personalita' tal-poeta, ir-rabta bejn il-post u t-tema, Dun Karm jilgħab il-boċċi fis-sajf.
Program 10: Otia Aestiva 1 - il-karattru ta' San Pawl il-Baħar; Otia Aestiva 2 - il-karattru ta' San Ġiljan; il-ġustapożizzjoni fiż-żewġ partijiet tal-poeżija ta' Dun Karm.
Program 11: Profil tal-karattru ta' Dun Karm mill-poeżija tiegħu Otia Aestiva I/II; l-awtoritratt ta' Dun Karm mill-poeżija.