CampusFM 103.7

 

Koktejl Sajfi

Sensiela li tressqilna l-passat mal-prezent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' ghixien fuq dawn il-gzejjer, u fl-istess hin inhossu l-ambjent fiziku li jiddefinixxi l-Mediterran Centrali. Sensiela ta' programmi li jaghtu l-kultura tas-Sajf Malti.

Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Prof. Charles Briffa u Celaine Buhagiar.Koktejl Sajfi I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Is-sajf bhala stagun; Is-sajf bhala simbolu u fil-letteratura u fl-arti; espressjoijiet bil-kelma sajf; forom alternattivi ghal sajf; proverbji fuq is-sajf; cama cama (loghba).
Program 2: Is-solstizju tas-sajf; Il-hin tas-sajf; It-tifsiriet tax-xhur sajfin; Il-qwiel marbutin max-xhur sajfin; Ruggjata.
Program 3: Il-huggiega ta' San Gwann; L-Imnarja; Il-Loghob tan-Nar.
Program 4: Il-Giggifogu; Kaxxa Nar; Kaxxa Infernali; Il-Mignuna; Id-dmugh ta' San Lawrenz; L-gharajjex ta' Santa Marija; Nhar San Bert aqta'l-harrub u izra' t-tewm; Ramel - armel.
Program 5: Is-sinjali taz-Zodjak; bnazzi; il-kultura tal-bahar.
Program 6: Oggetti ta' hdejn il-bahar; stili differenti ta' malji; l-isports tas-sajf; kuncetti marbutin ma' gham;stili ta' ghawm.
Program 7: Ix-xemx tisreg; Kif il-bniedem ihares lejn is-sajf (fil-letteratura): Dun Karm, Ruzar Briffa, Marjanu Vella.
Program 8: Termini marbutin mas-shana: ghemiem u ehtrieq; postijiet tas-sajf: Bugibba, Xlendi.
Program 9: Mistra; Dwejra; villeggjatura; Marsa - Marsalforn, Marsaskala, Marsamxett, Marsaxlokk; rizza; gzira.
Program 10: Terminologija tat-turizmu; Turist; Agenzija tal-ivvjaggar; Akkomodazzjoni.
Program 11: Ajrudrom; Mitjar; Ajruport; Terminologija tal-ajruport; Btajjel; Il-lingwa tal-kcina; Kcina; Ghodda tal-kcina.
Program 12: Sajjar - Sahhan - Sajran; Tisjir; Processi ta' ikel; verbi li jfissru 'kiel'.
Program 13: Ghamliet ta' tisjir; Brodu; Aljotta; Kawlata; Soppa; Minestra; Verbi tat-tisjir; Canga.
Program 14: Canga; majjal; vitella; haruf; tjur; fenek; buljut; ikkapuljat; mazzit; stejk; zalzett.
Program 15: Ikel tipiku Malti; helu tipiku Malti; hwawar; cereali; kulur; kulur u lewn; processi li jiggeneraw termini ghall-kuluri.
Program 16: Kif niggeneraw termini ghall-kuluri; termini tat-twahhid fil-kuluri; l-istadji ewlenin fl-evoluzzjoni tal-kuluri; qwiel bil-kuluri.
Program 17: Muzew; termini marbutin ma' muzew; it-tqassim tal-preistorja; it-tqassim tal-istorja; espressjonijiet marbutin mal-hut; il-purtiera tal-hadid.
Program 18: Armiralla; matrikola; dojli; IHS; mirkeb; rejser-nuccali; pixxikalda.


Koktejl Sajfi II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Koktejl; iebes; ieħor; vavu; hemm; bronka; għemiem; dwejra; megħjux; mgħajjex.
Program 2: Bi; granza; ħin; żmien; dinja; reġġa'; sejf - xabla; istanza; idden; sellem.
Program 3: Wiled - welled; għalf; kultura - identita'.
Program 4: Tama; sejf; kelb - kelba; kilba; kuħħala; tbenġila; pompa; ġmiel; ħbiberija.
Program 5: Il-mimmi ta' għajnejħ; att; azzjoni; dragun; unitajiet drammatiċi; drednot; fiernott; baqla.
Program 6: Neputi; derriesa; buqrajq; ħurħara tal-mewt; miżżewġin bla xemgħa; faraboj; bħal ruħ żuta.
Program 7: Ħrara; ħerqa; ħeġġa; rsul; mill-art; ċifra; ir-rota daret dawra sħiħa; bid-daqquqa; Maltese gemgem; sab geddumu fix-xgħir.
Program 8: Ġwejjed donnu baqqa; oraklu; ministru; iffoxxna; irmixk-irmixka; feċċa; xampanja; kaos; ċensura; maqmaq.
Program 9: Xaperon; farlu; fallari; missal; ċans; oċċ; nuċċali; addoċċ; aċċetta; ħafas; baħħar.
Program 10: Laqam – laqqam; rota; bajsikil – trajsikil – rejser; tandem; saħħar - seħer; għajn; owkej; tuffieħ - tadam - brunġiela; rabat - ir-Rabat; felu.
Program 11: Ħawli; il-maqlubin; tkellem - tħaddet; zajbagħdu; ingwent; qrejqċa; xelin.