CampusFM 103.7

 

Jum fil-Ħajja Ta'...

F'dis-sensiela ġdida qegħdin nipproponu li nieħdu lis-semmiegħa ta' Campus FM fuq vjaġġ billi nippruvaw nifhmu x'kien ifisser tqatta' ġurnata fil-ħajja ta' xi persuna partikolari, f'epoka partikolari. Per eżempju, bidwi fis-seklu sittax, tifel fis-seklu sbatax, qabla fis-seklu tmintax, eċċ...

Kitba u produzzjoni ta' Dr Emanuel Buttigieg u Liam Gauci.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għas-sensiela, ħsibijet ġenerali. Jum fil-ħajja ta' mużicist - Alex Vella Gregory.
Program 2: Jum fil-ħajja ta' fotografu - Caroline Tonna.
Program 3: Jum fil-ħajja tal-Belt Valletta fil-pesta tal-1813 - Vincent Peresso.
Program 4: Jum fil-ħajja ta' qassis tal-Ordni ta' San Gwann - Matthias Ebejer.
Program 5: Jum fil-ħajja tal-Viċi-Kanċillier tal-Ordni ta' San Ġwann - Maroma Camilleri.
Program 6: Jum fil-ħajja ta' Betta Caloiro - mara li kienet iddewwi fis-seklu 16.
Program 7: Jum fil-ħajja ta' Ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma - Adrian Scerri.
Program 8: Jum fil-ħajja tan-Nutar Paolo de Bonello - Charles Dalli.
Program 9: Il-pussess tal-Imdina mill-Gran Mastri tal-Ordni ta' San Ġwann - Dr Danielle Mallia.
Program 10: Jum fil-ħajja ta' inġinier militari - Dr Stephen C. Spiteri.
Program 11: Jum fil-ħajja ta' furnar - Dr Noel Buttigieg.
Program 12: Jum fil-ħajja tan-nobbli De Piro - Dr Claudia Garradas.
Program 13: Jum fil-ħajja ta' familja ġo razzett fis-seklu tmintax - Dr George Said-Zammit.
Program 14: Jum fil-ħajja ta' nutar fi żmien l-Assedju il-Kbir - Dr Joan Abela.
Program 15: Jum fil-ħajja ta' perito-agrimensore - Mevrick Spiteri.
Program 16: Jum fil-ħajja ta' merkant Għawdxi tas-seklu 19 - Dr Michael Refalo.
Program 17: Jum fil-ħajja tal-artist Anton Schranz - Christian Attard.

'