CampusFM 103.7

 

Jum fil-Ħajja Ta'...

F'dis-sensiela ġdida qegħdin nipproponu li nieħdu lis-semmiegħa ta' Campus FM fuq vjaġġ billi nippruvaw nifhmu x'kien ifisser tqatta' ġurnata fil-ħajja ta' xi persuna partikolari, f'epoka partikolari. Per eżempju, bidwi fis-seklu sittax, tifel fis-seklu sbatax, qabla fis-seklu tmintax, eċċ...

Kitba u produzzjoni ta' Dr Emanuel Buttigieg u Liam Gauci.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għas-sensiela, ħsibijet ġenerali. Jum fil-ħajja ta' mużicist - Alex Vella Gregory.
Program 2: Jum fil-ħajja ta' fotografu - Caroline Tonna.
Program 3: Jum fil-ħajja tal-Belt Valletta fil-pesta tal-1813 - Vincent Peresso.
Program 4: Jum fil-ħajja ta' qassis tal-Ordni ta' San Gwann - Matthias Ebejer.
Program 5: Jum fil-ħajja tal-Viċi-Kanċillier tal-Ordni ta' San Ġwann - Maroma Camilleri.
Program 6: Jum fil-ħajja ta' Betta Caloiro - mara li kienet iddewwi fis-seklu 16.
Program 7: Jum fil-ħajja ta' Ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma - Adrian Scerri.
Program 8: Jum fil-ħajja tan-Nutar Paolo de Bonello - Charles Dalli.
Program 9: Il-pussess tal-Imdina mill-Gran Mastri tal-Ordni ta' San Ġwann - Dr Danielle Mallia.
Program 10: Jum fil-ħajja ta' inġinier militari - Dr Stephen C. Spiteri.

'