CampusFM 103.7

 

Is-Sengħa ta' l-Istorja

Il-programm ser ikun qed ilaqqgħana ma' numru ta' mistiedna li permezz tagħhom ser insiru nafu dwar kif l-Istorja tipprova tifhem l-imgħoddi mibni fuq l-esperjenzi tan-nisa u l-irġiel u l-istejjer tagħhom u tgħinna wkoll nifhmu l-istramberiji tagħna, bħala nies li qed ngħixu llum, u li normalment lanqas biss nagħtu każhom.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Liam Gauci u Emanuel Buttigieg.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għas-sensiela.
Program 2: Intervista - Prof Henry Frendo.
Program 3: Intervista - Chris Vella.
Program 4: Book: The Great Sea: A Human History of the Mediterranean by David Abulafia - Intervista ma' Charles Dalli.
Program 5: Ktieb: Between the Battle Sword and the Cross: Masterpieces from the Armery of Malta; Intervista ma' Franco Davies.
Program 6: Ktieb: Malta 1813-1914: A Study in Constitutional and Strategic Development ta' Hilda Lee; Intervista ma' Prof Dominic Fenech.
Program 7: Ktieb: Fortresses of the Knights ta' Dr Stephen Spiteri; Intervista ma' Fleur Brincat.
Program 8: Ktieb: The life and times of Grand Master Pinto ta' Carmel Testa; Intervista ma' Prof Frans Ciappara.
Program 9: Ktieb: Venice and Hospitaller Malta 1530-1798: Aspects of a Relationship ta' Prof Victor Mallia Milanes; Intervista ma' Adrian Scerri.
Program 10: Ktieb: Maltese History – What future: Proceedings of a Conference held at the Royal University of Malta on 19th and 20th March 1971; Intervista ma' Dr. Daniel Gullo, Assistent Direttur tal-Hill Museum & Manuscript Library u Joseph S. Micallef, Curator tal-Malta Study Center.