CampusFM 103.7

 

Is-Sengħa ta' l-Istorja

Il-programm ser ikun qed ilaqqgħana ma' numru ta' mistiedna li permezz tagħhom ser insiru nafu dwar kif l-Istorja tipprova tifhem l-imgħoddi mibni fuq l-esperjenzi tan-nisa u l-irġiel u l-istejjer tagħhom u tgħinna wkoll nifhmu l-istramberiji tagħna, bħala nies li qed ngħixu llum, u li normalment lanqas biss nagħtu każhom.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Liam Gauci u Emanuel Buttigieg.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għas-sensiela.
Program 2: Intervista - Prof Henry Frendo.
Program 3: Intervista - Chris Vella.
Program 4: Book: The Great Sea: A Human History of the Mediterranean by David Abulafia - Intervista ma' Charles Dalli.
Program 5: Ktieb: Between the Battle Sword and the Cross: Masterpieces from the Armery of Malta; Intervista ma' Franco Davies.
Program 6: Ktieb: Malta 1813-1914: A Study in Constitutional and Strategic Development ta' Hilda Lee; Intervista ma' Prof Dominic Fenech.
Program 7: Ktieb: Fortresses of the Knights ta' Dr Stephen Spiteri; Intervista ma' Fleur Brincat.
Program 8: Ktieb: The life and times of Grand Master Pinto ta' Carmel Testa; Intervista ma' Prof Frans Ciappara.
Program 9: Ktieb: Venice and Hospitaller Malta 1530-1798: Aspects of a Relationship ta' Prof Victor Mallia Milanes; Intervista ma' Adrian Scerri.
Program 10: Ktieb: Maltese History – What future: Proceedings of a Conference held at the Royal University of Malta on 19th and 20th March 1971; Intervista ma' Dr. Daniel Gullo, Assistent Direttur tal-Hill Museum & Manuscript Library u Joseph S. Micallef, Curator tal-Malta Study Center.
Program 11: Ktieb: Society and the Inquisition in Early Modern Malta - Frans Ciappara; Intervista ma' Dr. Christine Muscat. Fl-2017 Dr. Muscat temmet id-dottorat tagħha fl-Istorja b'riċerka li esplorat l-aspett intraprenditorijali ta' xi nisa li bejn 1630-1798 għexu fil-Belt Valletta u kisbu l-għajxien tagħhom jew parti mil-għajxien tagħhom mill-prostituzzjoni.
Program 12: Ktieb: Malta bil-gżejjer tagħha u li għadda mingħaliha - Pietru Pawl Castagna; Intervista ma' Dr. Simon Mercieca, li għandu interess partikolari fl-Istorja Soċjali, b'emfażi fuq l-Istorja Demografika, jiġifieri l-istudju tal-popolazzjoni.
Program 13: Ktieb: Food and drink on Maltese galleys - Joseph Muscat; Intervista ma' Dr. Joan Abela dwar l-Arkivju Notarili.
Program 14: Ktieb: The Siege of Rhodes 1480 - Lionel Butler; Intervista ma' Dr. Stephen Spiteri dwar l-istudju tal-arkitettura militari u strutturi difensivi.
Program 15: Ktieb: A Study In Depth Of 143 Maps Representing The Great Siege of Malta Of 1565 (Vol. 1 & 2) by Albert Ganada & Maurice Agius Vadala; Intervista ma' Vanessa Buhagiar u Adriana Mintoff.
Program 16: Ktieb: Birgu: A Maltese Maritime City (Vol. 1 & 2) - Lino Bugeja, Mario Buhagiar & Stanley Fiorini, editors; Intervista ma' Simone Azzopardi.
Program 17: Riflessjonijiet fuq is-sensiela.