CampusFM 103.7

 

Mistiċi Nisa

Sensiela ta' programmi fuq Campus FM li tittratta dwar nisa mistiċi, jiġifieri dwar nisa li baqgħu imsemmija għall-qdusija tagħhom, li ħallewlna rakkonti ta' esperjenzi mistiċi straordinarji, u li għandna numru ta' kitbiet spiritwali attribwiti lilhom.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr Pauline Dimech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għas-sensiela - Rev. Dr Rene Camilleri.
Program 2: Maria Madalena de Pazzi (1566 - 1607) - Rev. Dr Charlo' Camilleri.
Program 3: Sta Katerina ta' Siena (1347 - 1380) - Rev. Chris Caruana.
Program 4: Sta Elizabetta tat-Trinita' (1880 - 1906) - Rev. Dr Juan Debono.
Program 5: Simone Weil (1909 - 1943) - Mr Tyrone Grima.
Program 6: Angela ta' Foligno (1248 - 1309) - Rev. Noel Muscat.
Program 7: Adrienne von Speyr (1902 - 1967) - Mrs Mariella Chetcuti.
Program 8: Sta Tereża ta' Lisieux (1873 - 1897) - Rev Manwel Schembri.
Program 9: Madre Tereża ta' Kalkutta (1910 - 1997) - Rev. Dr Kevin Schembri.
Program 10: Ildegarda ta' Bingen (1098 - 1179) - Rev. Dr Hector Scerri.