CampusFM 103.7

 

Mistiċi Nisa

Sensiela ta' programmi fuq Campus FM li tittratta dwar nisa mistiċi, jiġifieri dwar nisa li baqgħu imsemmija għall-qdusija tagħhom, li ħallewlna rakkonti ta' esperjenzi mistiċi straordinarji, u li għandna numru ta' kitbiet spiritwali attribwiti lilhom.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr Pauline Dimech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għas-sensiela - Rev. Dr Rene Camilleri.
Program 2: Maria Madalena de Pazzi (1566 - 1607) - Rev. Dr Charlo' Camilleri.