CampusFM 103.7

 

Connect

Programm imtellgħa mill-Fakulta ta' Social Wellbeing fuq ir-riċerka li qed issir fi ħdan l-istess dipartiment.

Programm bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Albert Bell.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-Ħidma fil-Qasam tar-Riċerka fil-Fakulta' għat-Tisħiħ tas-Soċjeta' - Dr Anne-Marie Callus.
Program 2: Prof Saviour Formosa - Kontinwita' u Innovazzjoni: Lenti fuq il-Programm ta' Riċerka fil-Kriminoloġija fl-Universita' ta' Malta.
Program 3: Dr Katya De Giovanni - Is-Saħħa tan-Narrativa u r-Riċerka Kwalitattiva - Applikazzjoniet fl-Istudju tat-Transizzjonijiet ta' Żgħażagħ Tfajliet fis-Sistema Edukattiva.
Program 4: Dr Claire Azzopardi Lane - Anti-tabu' Riċerka li Tisfida l-Miti u l-Isterjotipi dwar is-Sesswalita' u l-Persuni b'Diżabilta' Intellettwali.
Program 5: Dr Kristina Vella - Ir-rabta bejn il-prattika klinika u r-Riċerka fil-Psikoloġija b'enfasi fuq in-newro psikoloġija.
Program 6: Dr Janice Formosa Pace - Il-Familja bħala n-Nixxiegħa tal-Kriminalita': Xejriet Ġodda fl-Istudju tal-Kriminalita' f'Malta.
Program 7: Il-Komunita': Il-Fus tar-Riċerka Soċjali - Dr JosAnn Cutajar.
Program 8: L-Esperjenza fil-Prattika tal-Ħidma Soċjali bhala Xprun Ewlieni għal Riċerka Soċjali - Ms Daniella Zerafa.
Program 9: L-Istudju tal-Gerontoloġija fl-Universita' ta' Malta: Direzzjonijiet u Applikazzjonijiet Ġodda - Dr Marvin Formosa.
Program 10: L-akkademiku-attivist - Dr Maria Pisani.
Program 11: Dinamiżmu u Kreattivita': L-Istudju tal-Familja fl-Universita' ta' Malta - Dr Clarissa Sammut Scerri.
Program 12: Il-Counselling f'Malta: Il-Mixja lejn il-Professjoni u Direzzjonijiet Ġodda - Dr Dione Mifsud.
Program 13: Mr Aleks Farrugia - Applikazzjonijiet tal-Mikro-Storja fir-Riċerka Soċjali.
Program 14: Dr Gordon Sammut - Il-Psikoloġija Soċjali: Xprun Għal Tiġdid fil-Psikoloġija.
Program 15: Dr Christian Borg Xuereb - In-Narrativa fi Studji Mnebbħin milll-Psikoloġija tas-Saħħa u l-Gerontoloġija.
Program 16: Prof Marilyn Clark - Riflessjonijiet minn traġitt akkademiku.
Program 17: Il-Fakulta' għat-Tisħiħ tas-Soċjeta': żviluppi fir-Riċerka u f'Oqsma Oħra - Dr Andrew Azzopardi.